TEIJON RAUTA-AIKA

Teijon ruukkialueet

Kolmen vanhan rautaruukin muodostama kulttuurihistoriallinen arvokokonaisuus.

Rautateollisuus 1686

Teijon rautateollisuus sai alkunsa 1686 Ruotsin kuninkaan luvalla Lorentz Creutz'in käynnistämänä.

Lorentz Creutz, Turun ja Porin läänin maaherra, sai luvan perustaa rautatehtaat: Kirjakkalan, Teijon(puro) ja Humeldalin jokien varsille.

Lorentz rakensi Kirjakkalaan kankivasaralaitoksen ja patosi kirjakkalan joen laitoksen vesivoiman tarpeisiin. Näin syntynyttä vesiallasta alettiin kutsumaan Hamarijärveksi.

Teijolle hän rakensi masuunin ja uudisti sahalaitosta uudella padolla, jonka tuoma vesiallas sai nimekseen Sahajärvi.

Lorentz Creutz luopui kuitenkin tuolloin Hummeldalin rakennushankkeesta.

Victor Zebor Bremer ollessaan Teijon Tehtaiden patruunana käynnisti tehtaan rakennushankkeet Hummeldalissa 1852. Victor nimesi uuden tehtaan vaimonsa toisen nimen mukaan: Mathildedaliksi. Siten myös Hummeldalin järvi on saanut uuden nimen, Matildanjärvi.

Teijon Tehtaiden metsät

Omavaraisen energiahiilen saannin turvaamiseksi Teijon Tehtaiden patruunat pyrkivät hankkimaan laajoja metsäalueita omaan ja omistamansa tehtaan omistukseen.

Laajimmillaan ja vauraimmillaan Teijon Tehtaiden aikana oli Johan Jacob Kijk'in omistama kokonaisuus. Verotusarvoltaan 40 manttaalia, arviolta noin 20 000 hehtaaria.

Monien värikkäiden historiallisten vuosien jälkeen, valtio osti Teijon Tehtaiden jäljellä olevat metsät noin 3500 hehtaaria vuonna 1983.

Vuonna 1991 valtio perusti Teijon retkeilyalueen n. 2500 hehtaarin alalle, jolloin alueeseen littyi myös muita pienempiä maa- ja suojelualueita.

2015 vuoden alussa retkeilyalue ja vesialueita merestä sekä meren Isoholma niminen saari vahvistettiin lailla Teijon kansallispuistoksi, joka on vesialueineen noin 3500 hehtaaria.

Kulttuurihistoriallinen aarre

Teijon alueen luonto ja vanhat rakennukset sekä rakenteet muistuttavat värikkäistä ja mielenkiintoisista historian vaiheista: Aatelisista ajoista tähän päivään.

Aiheesta on kirjoitettu upea muistelmateos jo 30-luvulla. Teos on merkittävä Teijon Retkioppaan historiasta kiinnostuneisuuden innoitaja ja yksi kattava tietolähde:

Herraskartanon vanhan tehtaan historia
Teijon Tehtaat
1686-1936

Muistojulkaisu
Teijon Tehtaat Osakeyhtiö

K. Ekman