HAMARIJÄRVI

suurin Teijon kansallispuistossa

Kirjakkalan Ruuukin pato

Hamarijärvi on padottu jo vuonna 1686. Vesi ja aallot ovat muovanneet yli 300 vuoden aikana järven uudet rannat luonnollisen kauniiksi. Vain historialliset padot kertovat ihmisen vaikutuksesta tämän ajan vedenkorkeuteen. Hamarijärvi on kaunis ruukkijärvi.

Nikkallio

Nikkallion Itäsivu laskee Onnelannummelle ja Länsisivu Hamarijärveen. Kallion laelta avautuu näkymiä Hamarinjärvelle ja Kirjakkalanruukkialueelle. Hieman pinnastaan rapautunut laaja silokallio tarjoaa sopivan kasvualustan jäkälille ja sammalille.

Nikkalliolle löytää kätevästi seuraten polkuopasteita, alkaen vanhalta padolta Kirjakkalan ruukista. Etäisyys padolta polkuja pitkin noin 1km.

Nikkallion talvinen näkymä Hamarijärvelle. Kirjakkalan ruukkikylä oikealla ja pieni pilkahdus meren lahden jäätä toisen metsärivin takana.

Nenustannokka

Nenustannokalta avautuu laajoja näköaloja Hamarijärvelle ja suoalueille. Suoalueilla pesivät monet kahlaajat esim. kurki ja liro sekä rantojen tuntumassa lukuisat vesilintumme kuten joutsen ja kuikka sekä sorsia ja lokkeja. Alue on myös lukuisten muuttajien suosima levähdyspaikka.

Kallioalueella on tilaa useammallekin maisematauon pitäjälle. Kallion alapuolella muutaman sadan metrin päässä on nuotiopaikka. Puusto Nenustannokan ympärillä on nuorta ja järvimaisema oheneekin taivaanrantaa kohden vuosivuodelta, mutta antaa kaikkien puiden kasvaa vaan :)

Nenustannokalle pääsee kätevästi Nenustannummen P-paikalta noin 1,2 kilometriä opastettua reittiä.

Metsäpaloalue

Luonnonsuojelutarkoituksessa poltettu metsäkuloalue. Metsäpalojen vähennyttyä ja palontorjunnan tehostuttua ovat metsäpaloista riippuvaisen hyönteiset ja kasvit joutuneet suuren uhan alle. Etenkin uhanalaiset kulokauniainen ja kaskikeiju ovat täysin riippuvaisia metsäpaloalueiden hiiltyneestä ympäristöstä. Kotelostaan kuoriutunut kuoriainen voi lentää yli sadan kilometrin matkan vastatuuleen kohti aistimaansa metsäpaloaluetta.

Vanha metsäpaloalue on erikoinen omanlaisensa näky. Tämä metsäpaloalue on Lähteensuon ja Putimenlahden välisellä niemellä, joka on myös vanha miilunpolttoalue lukuisine hiilimiilun pohjineen. Lyhyintä reittiä alueelle löytää Nenustannummen P-paikalta Lähteensuon ympäri kiertävää merkittyä reittiä myötäpäivään. Etäisyys polkua pitkin on noin 1 kilometri.